Základné informácie

Škrátková, Stanislava

upratovačka

Kontaktná adresa:

Stanislava Škrátková
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava