Pracovníci oddelenia optoelektronických meracích metód

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Hain, Miroslav RNDr., PhD.
vedúci oddelenia optoelektronických meracích metód, člen vedeckej rady
umerhain@savba.sk 02/ 591045 kl. 10, 18, 12
Hrabina, Ľubomír
umerhrab@savba.sk 02/ 591045 14
Jacko, Vlado Ing., PhD.
vedúci pracoviska technického zabezpečenia
umerjack@savba.sk 02/ 591045 kl. 16, 70
Jánošíková, Margita
umergita@savba.sk 02/ 591045 63
Keppert, Miroslav RNDr.
umerkert@savba.sk 02/ 591045 15
Krušinský, Dušan Ing.
umerkrus@savba.sk 02/ 591045 13
Nagyová, Eva
umerneva@savba.sk 02/ 591045 17
Ondrejkovič, Peter
umerondr@savba.sk 02/ 591045 61
Ondriš, Ľubomír Ing., CSc.
zástupca vedúceho oddelenie optoelektronických meracích metód
umerivan@savba.sk 02/ 591045 60
Šatka, Alexander Prof. Ing., CSc.
člen vedeckej rady
umersatk@savba.sk 02/ 591045 15
Trutz, Marian
umertru@savba.sk 02/ 591045 62
Vilhan, Martin Ing.
umervilh@savba.sk 02/ 591045 14