Aktuality

Výberové konanie na riaditeľa Ústavu merania SAV.
17.10.2018
Predsedníctvo SAV vyhlásilo nové výberové konanie na riaditeľov vedeckých pracovísk SAV, medzi nimi aj na riaditeľa ÚM SAV. Prihlásiť sa možno do 7.11.2018.

Spätný prechod ústavu na príspevkovú organizáciu od 26.9.2018
26.9.2018
Po neúspešnej transformácii SAV sa dňom 26.9.2018 na základe novely Zákona o SAV ústav opäť stal príspevkovou organizáciou.

Obhajoby dizertačných prác 28.8.2018
13.8.2018
Dňa 28.8.2018 sa v malej zasadačke ÚM SAV, v.v.i. budú konať obhajoby dizertačných prác Mgr. Jakubíka (o 9″30 hod.) a Mgr. Rošťákovej (o 11:00 hod.).

Výberové konanie na riaditeľa Ústavu merania SAV, v.v.i.
30.7.2018
Predsedníctvo SAV vyhlásilo výberové konanie na riaditeľov viacerých pracovísk SAV, medzi nimi aj na riaditeľa ÚM SAV, v.v.i. Prihlásiť sa možno do 30.8.2018.

Spustenie nového webového sídla Ústavu merania SAV, v.v.i
24.7.2018
Bola spustená nová web stránka ústavu a zároveň boli zverejnené všetky povinné dokumenty. Popri novej stránke fungujú odkazy na staršie údaje cez odkaz „Web archív ÚM SAV“ na domovskej stránke alebo cez odkazy na jednotlivých stránkach.