Aktuality

Nová definícia základných jednotiek sústavy SI 
16.11.2018
Dňa 16. novembra 2018 Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) prijala nové definície štyroch zo siedmych základných jednotiek SI. Záznam zo zasadnutia CGPM možno nájsť na stránke: https://www.youtube.com/thebipm

Seminár – Úvod do IBM SPSS
11.11.2018
Pozývame Vás na odborný seminár Mgr. Roberta Zůvalu, ktorý a uskutoční v utorok, 13. novembra 2018 o 10:00 v zasadačke ÚM SAV na 4. poschodí.

Deň otvorených dverí v Ústave merania SAV
23.10.2018
Deň otvorených dverí v ÚM SAV sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky v utorok 6. novembra 2018. Viac informácií nájdete v pozvánke.

Výberové konanie na riaditeľa Ústavu merania SAV.
17.10.2018
Predsedníctvo SAV vyhlásilo nové výberové konanie na riaditeľov vedeckých pracovísk SAV, medzi nimi aj na riaditeľa ÚM SAV. Prihlásiť sa možno do 7.11.2018. Viac informácií v oznámení.

Spätný prechod ústavu na príspevkovú organizáciu od 26.9.2018
26.9.2018
Po neúspešnej transformácii SAV sa dňom 26.9.2018 na základe novely Zákona o SAV ústav opäť stal príspevkovou organizáciou.

Obhajoby dizertačných prác 28.8.2018
13.8.2018
Dňa 28.8.2018 sa v malej zasadačke ÚM SAV, v.v.i. budú konať obhajoby dizertačných prác Mgr. Jakubíka (o 9″30 hod.) a Mgr. Rošťákovej (o 11:00 hod.).

Výberové konanie na riaditeľa Ústavu merania SAV, v.v.i.
30.7.2018
Predsedníctvo SAV vyhlásilo výberové konanie na riaditeľov viacerých pracovísk SAV, medzi nimi aj na riaditeľa ÚM SAV, v.v.i. Prihlásiť sa možno do 30.8.2018.

Spustenie nového webového sídla Ústavu merania SAV, v.v.i
24.7.2018
Bola spustená nová web stránka ústavu a zároveň boli zverejnené všetky povinné dokumenty. Popri novej stránke fungujú odkazy na staršie údaje cez odkaz „Web archív ÚM SAV“ na domovskej stránke alebo cez odkazy na jednotlivých stránkach.