Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Ústav merania SAV Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Nákup el. súčiastok
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. zobrazovacích metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Frollo, Ivan, Prof. Ing. DrSc.
Frollo, Ivan, Prof. Ing. DrSc.

Tel.: +421 2 591045 22, Miestnosť: 121, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Tel.: +421 2 591045 78, Miestnosť: 012

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ivan Frollo, SAV

Štúdium:

Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave (Ing.), špecializácia: Rádioelektronika, 1963.

Interná ašpirantúra na Ústave teórie merania SAV, 1963 - 1966.

Samostatný vedecký pracovník, II.a, 1972.

Vedúci vedecký pracovník, I.b, 1985.

Vedúci vedecký pracovník, I.a, 1991.

Obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) na tému: Meracie metódy a systémy pre lekársky výskum, 1992.

Habilitácia za docenta v odbore Meracia technika na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, 1993.

Menovanie vysokoškolským profesorom v odbore Merania technika na SjF STU v Bratislave, 1995.

 

Pracoviská a významné funkcie:

Tesla elektroakustika Bratislava 1962 - 1963.

Ústav merania SAV od r. 1963.

Vedúci Oddelenia zobrazovacích metód.

Riaditeľ ústavu: 1998 - 2006.

Hlavný redaktor medzinárodného časopisu:

     MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, od roku 2001.   www.measurement.sk/  

Najdôležitejšie výsledky, projekty:

 • Nové meracie metódy a prístroje pre biológiu, kardiochirurgiu a respirológiu (1977).
 • Elektronické meracie prístroje na báze mikropočítačovej techniky, (1981).
 • Tomografické metódy a systémy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie s aplikáciou pre medicínske a biologické vedy, (1987).
 • Zariadenie na celotelovú tomografiu TMR-96, (1996).
 •  Metódy riešenia magnetických polí na báze waveletových transformácií, (1999).
 •  Automatizovaný elektronický systém pre experimenty stresových záťaží pri hypergravitácii (2003).
 • Detekcia nanoštruktúr pomocou NMR zobrazovania, (2005).
 • Automatizovaný elektronický systém pre experimenty stresových záťaží pri hypergravitácii, (2006).
 • Špecifické zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie, (2007).
 • ·Stavebnica digitálneho rádiologického systému novej generácie, (2007).
 • Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj, inovácie, aplikácie v oblasti merania, (2008).
 • Zobrazovanie mikro- a nanoštruktúr na báze magnetickej rezonancie pre biomedicínsky a materiálový výskum, (2010).
 • Vytvorenie siete na aplikáciu polarizovaného hélia na zobrazovanie pľúc (PHELINET), (2011).
 •  Meracie a zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie pre materiálový a biomedicínsky výskum, (2013).
 • Európska sieť pre fyziku a metodológiu hyperpolarizácie v NMR a MRI (European Network for Hyperpolarization Physics and Methodology in NMR and MRI), (2015).
 • Zobrazovanie a mapovanie organických a syntetických materiálov a objektov metódami magnetickej rezonancie, (2015).
 • Diagnostika ľudských kĺbových chrupaviek pomocou metód MRI, (2016).
 •  Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení, (2016).

 

Časopisecké publikácie, patenty:

5 kapitol v monografiách, VŠ skriptá, 376 pôvodných vedeckých publikácií, 25 vyžiadaných prednášok na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, editor 11 zborníkov z medzinárodných konferencií, 31 štúdií a výskumných prác, 22 patentov, autorských osvedčení a vynálezov, 41 realizovaných projektov, prístrojov a zariadení aplikovaných v praxi;

Vedecká výchova:

Predseda SOK Bionika a biomechanika, (počet obhájených ašpirantov a doktorandov): 11

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

 • IMEKO-Technical Committee on Measurement Science TC7 - stály delegát za Slovenskú republiku.
 • URSI (Union Radio-Scientifique Internationale), viceprezident národného komitétu za Slovenskú republiku.
 • Central European Academy of Science and Art, (CEASA), člen.
 • Člen predsedníctva Spolku absolventov a priateľov FEI STU.
 • Vedecké kolégium SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie - predseda, potom člen.
 • Člen atestačných komisií v Ústave merania SAV a v Ústave pre výskum srdca SAV.
 • Predseda, podpredseda a člen komisií grantovej agentúry VEGA.
 • Člen a podpredseda komisie grantovej agentúry APVV.
 • Člen rôznych redakčných rád.
 • Zakladateľ a predseda medzinárodnej konferencie MEASUREMENT, ktorá sa koná od roku 1997 každé 2 roky.

Ocenenia:

 • Cena SAV. Za príspevok k rozvoju tomografických zobrazovacích metód na princípe NMR. (1987).
 • Strieborná a zlatá plaketa Aurela Stodolu, SAV za zásluhy v technických vedách, (1989, 1999).
 • Pamätná medaila k 60. výročiu založenia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (2001).
 • Strieborná medaila, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita. K 50. výročiu založenia fakulty, (2003).
 • Zlatá medaila Johann Andrea von Segnera udelená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k 85 výročiu metrológie na Slovensku, (2004).
 • Veľká medaila sv. Gorazda za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese a mimoriadne výsledky medzinárodného významu v oblasti vedy, MŠ SR, (2005).
 • Medaila SAV za podporu vedy SAV - udelená Predsedníctvom SAV, (2005).
 • Cena SAV. Pracovníkom Národného centra NMR za budovanie prístrojovej infraštruktúry, (2009).
 • Zlatá medaila SAV. Za celoživotnú prácu v oblasti vedy, (2009).
 • Pamätná medaila pri príležitosti 60. výročia založenia Strojníckej fakulty TU v Košiciach,  (2012).
 • Poďakovanie Predsedníctva SAV / Významné osobnosti SAV, (2014).
 • Cena Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy (2015).
 • Zaradený do: Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej  republiky. Oxford Encyclopedia Ltd., (2015).

 

Viac informácií na osobnej stránke

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia zobrazovacích metód