Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Doktorandské štúdium arrow Študijný odbor
Študijný odbor doktorandského štúdia

Študijný odbor 5.2.54 "Meracia technika"

Ústav merania SAV sa spolupodieľa na uskutočňovaní študijného programu "Meracia technika" v rámci študijného odboru 5.2.54 "Meracia technika" ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

 

Študijný odbor 5.2.54 Meracia technika je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spracovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie.Obsahom študijného odboru je výskum a vývoj meracích prístrojov a postupov využívajúcich elektronické, informačné a komunikačné technológie. Tieto systémy majú zabezpečiť zber fyzikálnych údajov z prostredia v reálnom čase so známymi metrologickými a spoľahlivostnými parametrami pre potreby riadenia, monitorovania a overovania vybraných parametrov.

 

Rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 3. februára 2016 je denné a externé štúdium v odbore 5.2.54 Meracia technika akreditované na tri roky, pokiaľ bude vykonávané v súlade so zákonom.

Základné informácie

  • Garant štúdia:  Prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.
  • Formy štúdia:   denné 3-ročné, externé 4-ročné;
  • Získaný titul:     PhD (Philosophiae Doctor);
  • Študijný jazyk:  slovenský, anglický.

 

Podrobné informácie o štúdiu možno nájsť v študijnom programe .

Informácie o aktuálnych témach štúdia, prijímacích pohovoroch a obhajobách sú zverejňované v rubrike Aktuality.

Informácie o prebiehajúcich seminároch doktorandov možno nájsť na stránke Semináre.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality