Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Aktualita TEST
Aktualita TEST

Riešiteľská organizácia projektu: Ústav experimentálnej endokrinológie

Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav merania a ÚBGŽ SAV

Vedúci etapy projektu: Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

 

Zariadenie slúži na realizáciu série experimentov na malých zvieratách, ktoré sú podrobené hypokinézou alebo hypergravitáciou počas rôznych časových úsekov. Zariadenie je vybavené telemetrickým riadením na programovateľný odber vzoriek krvi kanyláciou z pokusných zvierat umiestnených v hypokinetických boxoch alebo na centrifúge za účelom sledovania vplyvu pri rôznych hodnotách gravitačného preťaženia G na vlastnosti krvi, hladiny hormónov, neurotransmiterov a metabolizmu. Výsledky slúžia na vyhodnocovanie schopností organizmov prekonávať stresovú záťaž.

Charakteristika výsledkov dosiahnutých v roku 2006:

Bola zvýšená flexibilita zariadenia nasledovnými novými modulmi:

  • Bol realizovaný druhý prijímač povelov pre kontrolnú skupinu testovaných zvierat umiestnených mimo centrifúgu.
  • Aparatúra bola doplnená o 3-kamerový video systém s možnosťou nahrávania záznamov v hlavnom riadiacom počítači za účelom študovania chovania zvierat po dobu rozbehu a dobehu centrifúgy, (2 systémy v klietkach centrifúgy, jedna stacionárna pre kontrolnú skupinu).
  • Pre dlhodobé experimenty bol vytvorený a inštalovaný systém teplotnej stabilizácie krvných vzoriek pokusných zvierat s kvapalinovým chladením na báze Peltierového článku (spolu 9 ks nových zariadení - 8 v klietkach + 1 pre kontrolnú skupinu).
  • S ohľadom na značné prúdové zaťaženie bola inštalovaná kompletne nová napájacia kabeláž 24V≈ nezávislá od činnosti centrifúgy.

Zariadenie bude použité na štúdium mikrogravitačných efektov pokusných zvierat počas kozmického letu a na pochopenie mechanizmu zmien aktivity neuroendokrinného systému a metabolických procesov. Boli vykonané úspešné testy na zvieratách.

Ďalšie informácie

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality