Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Andris, Peter Ing., PhD.

umerandr@savba.sk 02/ 5910 4541
Bajla, Ivan Prof. RNDr. Ing., PhD.

icko.bajla@gmail.com 02/ 5910 4539
Bereta, Martin Ing., PhD.

umerbere@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 57
Billik, Peter Doc. Mgr., PhD.

umerbill@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 22
Brehovská, Leona

upratovačka
Bukor, Gabriel Ing.

umerbuko@savba.sk 02/ 5910 4551
Capek, Ignác Prof. RNDr., DrSc.

ignac.capek@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 24
Cigáň, Alexander RNDr., CSc.

umerciga@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 21
Cocherová, Elena Ing., PhD.

umercoch@savba.sk 02/ 5910 4552
Dermek, Tomáš Ing.

umerderm@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 47
Dvurečenskij, Andrej Ing., PhD.

andrej.dvurecenskij@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 23
Frollo, Ivan Prof. Ing., DrSc.

vedúci odd.zobrazovacích metód
umerollo@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 40, 48, 49
Gogola, Daniel Ing., PhD.

daniel.gogola@gmail.com 02/ 5910 45 kl. 42
Grendár, Marián Doc. Mgr., PhD.

umergren@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 31
Gurišová, Eva

Sekretarka riaditela
umersekr@savba.sk 02/ 5910 4511, 02/ 5910 4591
Gürth, Manfréd

umergurt@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 73
Hain, Miroslav RNDr., PhD.

vedúci oddelenia optoelektronických meracích metód
umerhain@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 10, 18, 12
Haška, Miroslav Ing.

umerhask@savba.sk 02/ 5910 4553
Hrabina, Ľubomír

umerhrab@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 14
Chvosteková, Martina Mgr., PhD.

martina.chvostekova@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 38
Jacko, Vlado Ing., PhD.

vedúci pracoviska technického zabezpečenia
umerjack@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 16, 70
Jakubík, Jozef Mgr., PhD.

umerjaku@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 33
Jánošíková, Margita

umergita@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 63
Juhanesovičová, Margita Ing.

umerjuha@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 83
Juráš, Vladimír Mgr., PhD.

umervjur@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 45
Jusková, Mária Ing.

vedúca úseku ekonomiky a správy
umerjusk@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 80
Keppert, Miroslav RNDr.

umerkert@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 15
Kocmundová, Irena

upratovačka
Kovačič, Štefan

umerkova@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 47
Kozáková, Katarína

umerzis@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 92
Krafčík, Andrej RNDr., PhD.

umerkraf@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 46
Krakovská, Anna RNDr., CSc.

zástupkyňa vedúceho Oddelenia teoretických metód
krakovska@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 36
Králová, Soňa

vrátnička
02/ 5910 45 kl. 99
Krušinský, Dušan Ing.

umerkrus@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 13
Kulišov, Andrej

umerkuli@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 71
Kuruczová, Joana

upratovačka
Majerová, Melinda Ing.

umermmaj@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 22, 26
Maňka, Ján Ing., CSc.

vedecký tajomník, vedúci odd. magnetometrie
umermana@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 20, 27
Mezeiová, Kristína Mgr., PhD.

umersusm@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 36
Miškufová, Zuzana

umermisk@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 82
Nagyová, Eva

umerneva@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 17
Ondrejkovič, Peter

umerondr@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 61
Ondriš, Ľubomír Ing., CSc.

umerivan@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 60
Porubcová, Natália MUDr.

umerporu@savba.sk
Přibil, Jiří Dr. Ing., (PhD.)

umerprib@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 43
Rosipal, Roman Ing. Mgr., PhD.

umerrros@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 32
Rošťáková, Zuzana Mgr., PhD.

umerrost@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 36
Rublík, František Doc. RNDr., CSc.

umerrubl@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 34
Szomolányi, Pavol Ing. Dr., (PhD.)

umerszom@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 46
Šatka, Alexander Prof. Ing., CSc.

umersatk@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 15
Škrátek, Martin Mgr., PhD.

umermato@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 28, 25, 29
Škrátková, Stanislava

upratovačka
Štrbová, Andrea

umerstrb@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 81
Švehlíková, Jana Ing., PhD.

umersveh@savba.sk 02/ 5910 4556
Tanglmajer, Rudolf

umerrtan@savba.sk 02/ 5910 4572
Teplan, Michal Mgr., PhD.

michal.teplan@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 37
Trutz, Marian

umertru@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 62
Tyšler, Milan Doc. Ing., CSc.

riaditeľ, vedúci odd. biomeraní
umertysl@savba.sk 02/ 5910 4550
Valkovič, Ladislav Ing. , PhD.

umerlaci@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 42
Vilhan, Martin Ing.

umervilh@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 14
Witkovský, Viktor Doc. RNDr., CSc.

zást.riaditeľa, predseda VR, vedúci odd.teoretických metód
umerwitk@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 30
Zátopková, Mária

02/ 5910 45 kl. 99
Zelinka, Ján Ing.

umerjanz@savba.sk 02/ 5910 4556