Oddelenie zobrazovacích metód

Oddelenie zobrazovacích metód

Výskum v oddelení zobrazovacích metód je zameraný na riešenie problémov týkajúcich sa zobrazovania biologických a nebiologických objektov pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) pri magnetickom poli 0.1 a 0.2 Tesla a na báze CT (roentgenovská tomografia). Hlavná orientácia výskumu je na nové zobrazovacie metódy, špeciálne snímače, celotelové zobrazovanie a mikrozobrazovanie.

 

 

Centrum pre NMR zobrazovanie materiálov

Národné centrum magnetickej rezonancie – pracovisko špičkového výskumu

Vybrané publikácie Oddelenia zobrazovacích metód (2010-2018)

 

 

Pracovníci oddelenia

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Andris, Peter Ing., PhD.

umerandr@savba.sk 02/ 5910 4541
Dermek, Tomáš Ing.

umerderm@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 47
Frollo, Ivan Prof. Ing., DrSc.

vedúci odd.zobrazovacích metód
umerollo@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 40, 48, 49
Gogola, Daniel Ing., PhD.

daniel.gogola@gmail.com 02/ 5910 45 kl. 42
Juráš, Vladimír Mgr., PhD.

umervjur@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 45
Kovačič, Štefan

umerkova@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 47
Krafčík, Andrej RNDr., PhD.

umerkraf@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 46
Přibil, Jiří Dr. Ing., (PhD.)

umerprib@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 43
Szomolányi, Pavol Ing. Dr., (PhD.)

umerszom@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 46
Valkovič, Ladislav Ing. , PhD.

umerlaci@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 42