Oddelenie optoelektronických meracích metód

 

 

 

 

Výskum v oddelení optoelektronických meracích metód je zameraný na rozvoj moderných optických meracích metód s využitím elektroniky a počítačového spracovania signálov.

Prehľad nosných problematík oddelenia:

  • infračervená termografia a termometria so zameraním na problematiku bezkontaktného merania teploty, vizualizáciu teplotných polí a rozvoj diagnostických metód odhaľovania podpovrchových defektov,
  • nedeštruktívne metódy testovania, aktívna infračervená termografia, röntgenová počítačová mikrotomografia,
  • výskum a vývoj elektronického systému na meranie priestorových parametrov vyvedených zväzkov častíc urýchľovača Nuklotrón v Dubne,
  • optoelektronické metódy merania odchýliek polohy veľkých objektov od vertikálnej osi s použitím na monitorovanie stability jadrových elektrární,
  • stabilizácia optickej frekvencie polovodičového lasera metódou nasýtenej absorpcie s cieľom vyvinúť prenosný etalón dĺžky,
  • infračervená reflektografia a jej použitie v nedeštruktívnom testovaní (napr. umeleckých diel – historických obrazov)

Pracovníci oddelenia

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Hain, Miroslav RNDr., PhD.

vedúci oddelenia optoelektronických meracích metód
umerhain@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 10, 18, 12
Hrabina, Ľubomír

umerhrab@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 14
Jacko, Vlado Ing., PhD.

vedúci pracoviska technického zabezpečenia
umerjack@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 16, 70
Jánošíková, Margita

umergita@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 63
Keppert, Miroslav RNDr.

umerkert@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 15
Krušinský, Dušan Ing.

umerkrus@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 13
Nagyová, Eva

umerneva@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 17
Ondrejkovič, Peter

umerondr@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 61
Ondriš, Ľubomír Ing., CSc.

umerivan@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 60
Šatka, Alexander Prof. Ing., CSc.

umersatk@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 15
Trutz, Marian

umertru@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 62