Vedecká rada

Ústavu merania SAV


Zasadnutia vedeckej rady ÚM SAV, v.v.i.:

2. zasadnutie VR 7.09.2018 – zasadnutie per-rollam
1. zasadnutie VR 20.07.2018 – zasadnutie per-rollam