Dozorná rada

Ústavu merania SAV, v.v.i. (len 1.7. – 25.9.2018)


(Dňom 26.9.2018 sa ústav novelou Zákona o SAV stal opäť štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá nemá dozornú radu.)

1. zasadnutie DR 20.07.2018pripomienky k prerokovávaným dokumentom